Oma väylä -kuntoutus

woman-g65e23e070_1920 - Copy.jpg

Oma väylä -kuntoutus on neuropsykiatrista kuntoutusta, joka tähtää nuoren opiskelu- ja työelämävalmiuksien kehittämiseen. ”Meillä Silmukkeella nuoren tukena on moniammatillinen tiimi, joka toteuttaa kuntoutuksen yhdessä hänen kanssaan”, sanoo sosionomi ja neuropsykiatrinen valmentaja Sanna Niskanen. ”Meille on sydänasia toimia asiakaslähtöisesti.”

Mikä on Oma väylä -kuntoutus?

Oma väylä -kuntoutus on opiskelemaan tai työelämään tähtääville tai siellä jo oleville 16–29-vuotiaille nuorille tarkoitettua neuropsykiatrista kuntoutusta. Se on Kelan kustantamaa eli osallistujalle maksutonta. Kuntoutus toteutetaan yksilö- ja ryhmätapaamisina, joiden tavoitteena on kehittää opiskeluun ja työelämään tarvittavia valmiuksia ja taitoja. Nuori saa ohjausta ja harjoitusta arjen hallintaan sekä tukea sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.

Kenelle Oma väylä -kuntoutus on tarkoitettu?

Kelan Oma väylä -kuntoutusta voi hakea nuori, jolla on todettu jompikumpi seuraavista:

Tämä kuntoutus sopii nuorille, jotka tarvitsevat tukea opinnoissa, työelämässä, arjen hallinnassa sekä sosiaalisissa taidoissa. Neuropsykiatrisen häiriön lisäksi voi olla todettuna jokin psykiatrinen häiriö, mutta psyykkisen voinnin tulee olla riittävä työstä tai opinnoista selviämiseen.

Oma väylä -kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksen avulla nuori oppii tunnistamaan neuropsykiatrisen häiriön aiheuttamia oireita ja käyttäytymistä. Tavoitteena on, että nuoren

 • opiskelu- ja työelämävalmiudet paranevat

 • arjenhallinta ja itsetunto vahvistuvat

 • sosiaaliset taidot kehittyvät

 • ammatilliset suunnitelmat selkiytyvät.

Tavoitteet saavutetaan parhaiten toimivalla ja lämminhenkisellä yhteistyöllä.

Me Silmukkeella huolehdimme, että nuori kokee kuntoutuksen mielekkääksi ja hyödylliseksi.

Oma väylä -kuntoutuksen toteutus

Kuntoutus kestää 12 kuukautta, ja se sisältää:

 • enintään 27 yksilötapaamista

 • enintään 10 ryhmätapaamista

 • 1–2 läheisten ryhmätapaamista

 • 1–3 seurantatapaamista. 

Kuntoutukseen osallistuva nuori saa omaohjaajan, ja lisäksi tiimissä työskentelee psykologeja, neuropsykologeja, sairaanhoitajia, sosionomeja, toimintaterapeutteja ja erityisopettajia. Yhdessä tiimillä on erittäin vahva ja monipuolinen osaaminen neuropsykiatrian saralla. Toiminnan lähtökohtana on tukea nuoria kokonaisvaltaisesti arjessa, opiskelussa, työssä ja hyvinvoinnissa.

Missä ja milloin Oma väylä -kuntoutusta järjestetään?

Tapaamiset järjestetään toimipisteissämme tai asiakkaalle tutuissa paikoissa, kuten kotona, oppilaitoksessa tai työpaikalla. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa etäyhteydellä. Kuntoutuksen aloitusaika sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa.

Kelan Oma väylä -kuntoutukseen hakeminen

 1. Pyydä esimerkiksi hoitavalta lääkäriltä, terveyskeskuslääkäriltä tai kouluterveydenhuollosta B-lausunto tai vastaavat tiedot sisältävä lääketieteellinen selvitys.

 2. Täytä Kelan hakemuslomake Harkinnanvarainen kuntoutus KU 132. Liitä mukaan lääkärin B-lausunto. Kirjoita kohtaan palveluntuottaja ”Silmuke”.

 3. Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen:

 

Kela
PL 10
00056 KELA

 

Voit toimittaa hakemuksen liitteineen myös verkon asiointipalvelussa, OmaKelassa, viestinä. Sinne kirjaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Lisäohjeita hakemiseen: https://www.kela.fi/oma-vayla-nain-haet

minnalaine.png

Tutustu tekijöihin

Minna Laine


Sairaanhoitaja (YAMK)
Perhekonsultti
Lappeenranta
 

Ota yhteyttä:
p. 050 5749256
minna.laine@silmuke.fi

Silmuke+pyorea.png
Mirka Malinen


Neuropsykiatrinen valmentaja
Oma väylä kuntoutus

Ajanvaraus:
P. 0503477771
mirka.malinen@silmuke.fi