top of page
kuva_mirka_malinen.jpg

Mirka Malinen

Neuropsykiatrinen valmentaja
Oma väylä kuntoutus

Ajanvaraus:
P. 0503477771
mirka.malinen@silmuke.fi

Mirka on koulutukseltaan psykiatrinen sairaanhoitaja. Työkokemusta
Mirkalla on yhteensä yli 20 vuotta psykiatriasta/mielenterveys ja
päihdetyöstä sekä lastensuojelusta niin osastolta kuin avohoidosta.
Mirka on työskennellyt eri-ikäisten kanssa lapsista aikuisiin.
Työnohessa Mirka on käynyt erilaisia koulutuksia nepsy-valmennuksen
lisäksi mm yhteisö-ja ryhmähoito, NLP, Trappan, psykiatrinen
lastensuojelutyö, verkostokoulutus, Ipt/Ipc.

Mielenkiintoisinta Mirkasta on yhteistyö nuorten ja nuorten aikuisten
kanssa, jotka uskaltavat yhdessä etsiä keinoja ja ratkaisuja oman
elämänhallinnan vahvistumiseen.
Mirkan työote on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen sekä ihmisen
kokonaisvaltaisesti huomioonottava.

"Tee lisää sitä mikä toimii. Jos jokin ei toimi, uskalla tehdä
jotain toisin".

bottom of page