minnalaine.png

Minna Laine

Sairaanhoitaja (YAMK), Perhekonsultti, Rentoutusterapeutti


Minna on psykiatrinen sairaanhoitaja (YAMK), MDFT-perheterapeutti, ammatillinen opettaja ja diplomirentoutusterapeutti. Minnalla on 25-vuoden työkokemushistoria sosiaali- ja terveysalalta. Hänellä on erityisosaamista vaativan tason perhetyöhön, mielenterveys- ja päihdetyöhön, unettomuuden hoitoon sekä kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin liittyen. 

Viimeisten vuosien aikana Minna on tehnyt nuorisopsykiatrialla MDFT-perheterapiaa ja päihdepsykiatrista hoitotyötä. Minna on myös ohjannut nuorten ja aikuisten unikoulua sekä rentoutusryhmiä. Hänellä on työkokemusta myös aikuispsykiatrian ja lastensuojelun puolelta. Silmukkeessa Minna tekee perhekonsultaatiota ja tukikeskusteluja. Perhekonsultaation ja tukikeskustelun avulla voidaan saada apua elämän solmukohtiin. Vastaanotolle voi tulla yksin, perheenjäsenten tai muun verkostoon kuuluvan henkilön kanssa. Tapaamisten määrästä sovitaan yhdessä.

Minnalla on humanistinen ja kokonaisvalainen ihmiskäsitys. Hän kohtaa yksilön psyykkisenä, henkisenä, fyysis-biologisena ja sosiaalisena kokonaisuutena. Minnan johtotähtenä on myös ilo, jota hän haluaa lisätä niin omassa kuin asiakkaiden elämässä.