top of page

Neuropsykologinen kuntoutus

neuro (1).jpg

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi olla hyötyä, jos henkilöllä on ollut esimerkiksi

 • aivoinfarkti

 • aivoverenvuoto

 • aivovamma

 • muita keskushermostoa vaurioittavia sairauksia.

Ja jonka seurauksena hänelle on jäänyt kognitiiviseen toimintakykyyn vajavuutta, esimerkiksi muistin, tarkkaavuuden tai toiminnanohjauksen alueella.
 

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta on hyötyä myös, jos työ-, opiskelu- tai toimintakykyä rajoittaa esimerkiksi

 • lukihäiriö

 • hahmotushäiriö

 • tarkkaavaisuushäiriö (ADHD)

 • Autismispektrin häiriö

 • Tourette

 • monimuotoinen kehityksellinen häiriö
   

Neuropsykologinen kuntoutus toteutetaan pääsääntöisesti polikliinisesti ja tapaamisia on kuntoutujan kanssa kerran viikossa. Tapaamisten välillä voi kuntoutuja tarpeen vaatiessa tehdä myös yhdessä sovittuja väliharjoituksia. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan jokaisen kuntoutujan tarpeita. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakas kokonaisuutena, johon kuuluu niin kognitiivisten rajoitteiden kuin tunteiden ja sosiaalisen verkoston tarkastelu. Kuntoutuksen aikana tavataan myös tarvittaessa kuntoutujan perhettä tai muita läheisiä.

Kuinka haet kuntoutusta?

 

Neuropsykologista kuntoutusta voi hakea Kelan kautta joko harkinnanvaraisena kuntoutuksena tai vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kelalta kuntoutusta haettaessa tarvitaan erikoislääkärin laatima kuntoutussuunnitelma tai B-lausunto, neuropsykologin tutkimuslausunto sekä oma hakemus. Tarkemmat tiedot kuntoutuksen hakemiseen Kelasta löytyy alta.
 

Harkinnanvarainen kuntoutus: https://www.kela.fi/neuropsykologinen-kuntoutus


Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: https://www.kela.fi/terapiat

Kuntoutusta voivat korvata maksusitoumuksella myös vakuutusyhtiöt sekä sairaanhoitopiirit.

Lasten ja nuorten neuropsykologinen kuntoutus

Neuropsykologisesta kuntoutuksesta voi hyötyä lapsi ja nuori, jos opiskelu- tai toimintakykyä vaikeuttaa esimerkiksi:

• lukihäiriö
• hahmotushäiriö
• tarkkaavaisuushäiriö (ADHD)
• Autismispektrin häiriö
• Tourette
• monimuotoinen kehityksellinen häiriö
• aivovamma

Lasten ja nuorten kuntoutuksessa tärkeässä roolissa on yhteistyö perheen sekä päiväkodin tai koulun kanssa. Kuntoutus suunnitellaan aina yksilöllisesti vastaamaan jokaisen kuntoutujan tarpeita. Lasten ja nuorten kanssa työskentely pitää sisällään erilaisia harjoituksia, joita toteutetaan pelin- ja leikinomaisesti. Kuntoutuksessa huomioidaan asiakas kokonaisuutena, johon kuuluu niin kognitiivisten taitojen harjoittelun lisäksi myös kaverisuhteiden ja tunnetaitojen tarkastelua. Kuntoutuksen aikana voidaan tavata vanhempia ja muuta verkostoa konsultoinnin ja ohjauksen merkeissä.

Lasten ja nuorten kuntoutusta voi hakea Kelalta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Kuntoutuksen hakemista varten tarvitaan erikoislääkärin laatima kuntoutussuunnitelma, neuropsykologin tutkimuslausunto sekä perheen laatima oma hakemus. Tarkemmat tiedot kuntoutuksen hakemiseen Kelasta löytyy alta.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus: https://www.kela.fi/terapiat 

Kuntoutusta voivat korvata maksusitoumuksella myös vakuutusyhtiöt sekä sairaanhoitopiirit.

elinarajajarvi.png
Elina Rajajärvi


Neuropsykologi
Lappeenranta
 

Ajanvaraus:
p. 040 5622849
elina.rajajarvi@silmuke.fi 

Silmuke+pyorea.png
Kyllikki Mäki-Burakowski


Neuropsykologi
Lappeenranta, Kouvola


Ajanvaraus:
p. 040 847 5217
kyllikki.maki-burakowski@silmuke.fi

Tutustu tekijöihin

bottom of page