top of page

Neuropsykologinen tutkimus

Neurotutkimus1200.jpg

Lasten ja nuorten neuropsykologinen tutkimus

Lasten ja nuorten kohdalla neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita kehityksellisten oireyhtymien (ADHD, Autismikirjon häiriö) tai oppimisvaikeuksien kartoituksessa. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita myös keskushermostoa vaurioittaneiden tapahtumien tai keskushermostoa häiritsevien tilojen, kuten aivovamman tai epilepsian aiheuttamien oireiden kartoittamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on löytää lasta tai nuorta tukevia keinoja kotiin ja kouluun sekä suunnitella tarvittaessa sopivia kuntoutusmuotoja.

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan lapsen tai nuoren kognitiivisia toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, päättelytoimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä. Tutkimus koostuu havainnoinnista ja pelin- ja leikinomaisista kynä-paperitehtävistä. Tutkimuskäyntejä on lapsella tai nuorella yhdestä viiteen. Tutkimuskäyntien määrä riippuen tutkimuksen laajuudesta. Tutkimukseen kuuluu vanhempien alkuhaastattelu, palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute tutkimuksesta, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset.

Aikuisten neuropsykologinen tutkimus

Neuropsykologisella tutkimuksella kartoitetaan laaja-alaisesti asiakkaan kognitiivisia toimintoja, kuten muistia, tarkkaavaisuutta, päättelytoimintoja, hahmottamista ja toiminnanohjausta sekä tunne-elämän ja käyttäytymisen säätelykykyä. Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita keskushermostoa vaurioittaneiden tapahtumien, kuten aivoinfarktin, aivovamman tai aivoverenvuodon jälkitilan vaikeusasteen kartoittamiseksi.

Neuropsykologista tutkimusta voidaan tarvita myös kehityksellisten oireyhtymien (ADHD, Autismikirjon häiriö) tai oppimisvaikeuksien kartoituksessa. Myös psykiatrisissa sairauksissa kuten skitsofreniassa tai masennuksessa, voi ilmetä kognitiivisten toimintojen vaikeuksia. Neuropsykologinen tutkimus voi myös olla osana aikuisen työ-, opiskelu- ja ajokykyisyyden selvittelyä. Neuropsykologista tutkimusta voidaan käyttää myös työvälineenä kuntoutussuunnitelman laatimisessa, jolloin tarkastelun kohteena on sopivan kuntoutusmuodon löytäminen.

Tutkimuksessa kartoitetaan asiakkaan tilannetta haastattelulla, havainnoinnilla sekä psykologisilla ja neuropsykologisilla arviointimenetelmillä. Tutkimuksen aikana keskustellaan ja tehdään kynä-paperitehtäviä. Tutkimuksessa olennaista on lisätä asiakkaan tietoisuutta omista oireistaan ja näin tukea arjen toimintakykyä. Tutkimukseen kuuluu palautekeskustelu sekä kirjallinen palaute tutkimuksesta, joka sisältää myös mahdolliset jatkosuositukset.

Testiin pääsy

Testiin pääsee täyttämällä alla olevan yhteydenottopyyntölomakkeen, joka lähettää viestin palvelukoordinaattorillemme. Hän on yhteydessä teihin mahdollisimman pian asiaan liittyen. Lisää tietoa testeistä ja niiden prosesseista saa myös ottamalla yhteyttä joko soittamalla numeroon 0505976804 tai laittamalla sähköpostia osoitteeseen info@silmuke.fi.

Yhteydenottopyyntö

Jos sinua kiinnostaa autismikirjon tutkimus tai haluat kuulla aiheesta lisää, täytä alla oleva lomake ja palvelukoordinaattorimme ottaa yhteyttä mahdollisimman pian.

Kiitos yhteydenottopyynnöstäsi!

bottom of page