kaisujouha.png

Kaisu Jouha

Psykoterapeutti


Kaisu on pohjakoulutukseltaan sairaanhoitaja. Työkokemusta on kertynyt psykiatriasta osasto- sekä avopuolelta 15 vuoden ajan. Kognitiiviseksi käyttäytymisterapian psykoterapeutiksi hän valmistui 2010. Kaisulla on myös neuropsykiatrisen valmentajan koulutus.

Vastaanotollani psykoterapiatyöskentely on hyvin käytännönläheistä. Hyvä vuorovaikutussuhde on kaiken a ja o. Pyrin asiakkaani kanssa löytämään jäykkiä ja ylikorostuneita ajatusvääristymiä ja tutkimaan niitä. Kun näitä vääristymiä oppii ymmärtämään, niin silloin avautuu mahdollisuus ajatella asioista toisin sekä toimia arjessa uudella tavalla. Työskentelyssä korostuvat myös käytännön harjoitteet sekä yhdessä asetetut tavoitteet.