top of page

Musiikkiterapia

musiikkimankka.jpeg

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta, mutta mielenkiinto musiikkia kohtaan auttaa terapiaprosessin etenemisessä. Musiikkiterapia voi olla joko yksilö- tai ryhmäterapiaa. Musiikkiterapiaa käytetään muiden hoitomuotojen rinnalla tai pääasiallisena hoitomuotona.
 

  • musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. soittaminen, laulaminen ja musiikin kuuntelu

  • musiikkiterapialla voidaan tukea fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä

  • musiikkiterapia ei edellytä musiikillista osaamista
     

Musiikkiterapiassa voidaan käyttää hyvin monenlaisia menetelmiä. Menetelmät valitaan aina yksilöllisesti ja ne voivat vaihdella terapiaprosessin vaiheiden aikana. Musiikkiterapian menetelmiä ovat yhdessä soittaminen ja improvisaatio, musiikin kuuntelu ja mielikuvatyöskentely, omien laulujen tekeminen, tarinasäveltäminen, musiikkimaalaus, laulaminen, musiikin mukana liikkuminen, keskustelu ja vibroakustinen menetelmä.
 

Musiikkiterapia on aina tavoitteellista ja suunniteltua toimintaa. Tavoitteet asetetaan asiakkaan tarpeiden ja lähtötason mukaan. Tavoitteita musiikkiterapiassa voivat olla esimerkiksi itsetuntemuksen ja tunteiden käsittelyyn liittyvät tavoitteet, kehonhahmottamiseen ja toiminnallisiin valmiuksiin liittyvät tavoitteet tai vuorovaikutukseen ja sosiaalisiin taitoihin liittyvät tavoitteet. Musiikkiterapia on aina prosessi, jossa kehitystä tapahtuu yksilöllisellä tavalla. Terapian tavoitteiden toteutumista arvioidaan prosessin aikana.
 

Musiikin avulla usein sellaisetkin henkilöt, jotka ovat arkoja ja estyneitä, pystyvät itseään hyödyttävään toimintaan musiikkiterapiassa. Toisaalta musiikkiterapiassa tapahtuva toiminta voi myös rauhoittaa levottomuutta ja jäsentää käyttäytymistä.

Tutustu tekijöihin

tiinapriittasavela.png
Tiinapriitta Savela


Musiikkiterapeutti
Lappeenranta


Ajanvaraus:
p. 040 7027373
tiinapriitta.savela@silmuke.fi

bottom of page