top of page
Elina Rajajärvi

Elina Rajajärvi

Neuropsykologian erikoispsykologi, PsL (VET, työnohjaaja)

Varaa aika puhelimitse 040-5622849 tai elina.rajajarvi@silmuke.fi

”Ihminen kohdataan yksilönä ja yksilö huomioidaan kokonaisuutena. Yksilön kohtaamisessa tutkaillaan nykyhetken lisäksi myös elettyä elämää, joka muovaa meistä sen ihmisen, joka me nyt olemme."
 

Elina pitää asiakkaiden kohtaamisessa tärkeänä henkilökohtaisen kohtaamisen ja yksilöllisen lähestymistavan asiakkaan asiaan. Neuropsykologisissa tutkimuksissa tutkaillaan laaja-alaisesti yhdessä asiakkaan kanssa hänen tilannettaan ja siihen johtaneita tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on laajentaa asiakkaan omaa tietämystä itsestään ja oireistaan ja miten ne vaikuttavat hänen toimintaansa niin arjessa, työssä, opinnoissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Vain oireitaan tiedostaen voidaan saada muutoksia aikaan omassa toiminnassa ja selviytyä haastatte tuovista tilanteista paremmin.
 

Kiinnostuksen neuropsykologiaan herätti aivojen monimuotoisuus ja uudistumiskyky. Niin kauan kuin hengitämme, on mahdollisuus oppia uutta ja muuttaa toimintaamme. Elina on työskennellyt neuropsykologian alalla vuodesta 2007 alkaen. Elinan työkokemus on laaja, pitäen sisällään niin lasten kuin aikuisten kanssa työskentelyn.
 

”Työkokemus vauvasta vaariin antaa hyvän näkökulman/perustan kohdata eri-ikäisiä asiakkaita erilaisissa elämäntilanteissa ja auttaa heitä kanssakulkijana eteenpäin elämän eri solmukohdissa. Näin toimiessaan tuetaan uusien silmujen syntymistä ja kasvua täyteen kukoistukseen.”

bottom of page