top of page
Saari300.png

Silja Saari

Toimintaterapeutti

Varaa aika p. 040 048 3100 tai silja.saari@silmuke.fi

Silja on työskennellyt nuorten, aikuisten ja ikääntyvien parissa, erityisesti neurologisten ja psykiatristen kuntoutujien kanssa. Kokemus on karttunut laitos- sekä avokuntoutuksesta, itsenäistymiseen ja itsenäiseen suoriutumiseen pyrkivien asiakkaiden kanssa. Lisäksi Silja on syventynyt koulutuksen avulla yläraajojen neurologiseen kuntoutukseen.

Silja panostaa asiakaslähtöisyyteen ja voimavarakeskeisyyteen. Yhdessä asiakkaan kanssa muotoilemalla löytyvät tärkeät tavoitteet ja sen myötä valikoituu toimintoja, joiden parissa pääsee etenemään kohti tavoitetta.

Siljan mielestä toimintaterapia on parhaimmillaan asiakkaalle tärkeässä ympäristössä eli esimerkiksi kotona, työpaikalla, koulussa tai harrastuksissa, siksi hän tulee mielellään sinne missä taitoja halutaan vahvistaa. Silja on myös yhteistyössä asiakkaalle tärkeiden sidosryhmien, kuten lähiverkoston ja muiden kuntoutukseen osallistuvien ammattilaisten kanssa.

Silja ajattelee, että elämän tulisi olla moniulotteisesti palkitsevaa, eikä pelkkää arjesta selviytymistä, siksi hän kannustaa ja rohkaisee kokeilemaan uusia asioita. Terapiassa hän pyrkii tukemaan, motivoimaan ja iloitsemaan yhdessä onnistumisen kokemuksista.

Silja työskentelee ensisijaisesti suomen kielellä, mutta tarvittaessa myös englannin kielellä. Silja tarjoaa toimintaterapiaa pääkaupunkiseudulla sekä sen ympäryskunnissa.

bottom of page