top of page

Pariterapia ja perheterapia

pari1200 (1).jpg

Pariterapia

Voimavarakeskeinen pariterapia on pariskunnille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä pariterapiassa keskitytään parin väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen. Terapiassa pyritään keskittymään parin vahvuuksiin ja voimavaroihin. Keskiössä on parisuhteen haasteiden hoito, keskinäisen ymmärryksen lisääminen sekä myönteisen vuorovaikutuksen edistäminen ja voimavarojen vahvistaminen.

Perheterapia

Voimavarakeskeinen perheterapia on perheille suunnattu terapeuttinen menetelmä. Voimavarakeskeisessä perheterapiassa keskitytään perheenjäsenten väliseen dialogiin ja vuorovaikutukseen, jota psykoterapeutin avulla pyritään myönteisesti edistämään.

Perheterapia tai tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Tukea tai terapiaa voidaan tarvita esim. kriisitilanteissa tai lapsen haasteelliseen käyttäytymiseen liittyen. Tapaamisilla voidaan pohtia lapsen kehitystä, käyttäytymistä tai vuorovaikutussuhteita. Sekä tukitapaamisia että perheterapiaa toteutetaan perheenjäsenten erilaisin kokoonpanoin, välillä ilman lastakin. Perheterapiaan on mahdollista hakea Kela:n kuntoutuksena.
 

Vanhemmuuden tuki

Tukea vanhemmuuteen voidaan järjestää joko ainoana hoitona tai lapsen omiin käynteihin liittyen. Käynneillä, yleensä 3-15 käyntiä, pyritään löytämään perheenjäsenten keskinäistä ymmärrystä ja lisäämään myönteistä vuorovaikutusta.

Terapiatapaamisten kokoonpano saattaa perheterapiassa vaihdella. Terapiaistunnon kesto on tavallisesti 90 minuuttia. Terapian kesto ja tiheys määritellään perhekohtaisesti. Perheterapiaa on mahdollista hakea KELA:n kuntoutuksena.

 

Kelan kuntoutuspsykoterapian ja pari- tai perheterapian yhdistäminen

Yksilöterapian rinnalle voidaan myöntää perhe- tai pariterapiaa, kun siitä löytyy suositus lääkärin B-lausunnosta ja hakemuksen lisätietoihin selvitys, että haetaan rinnalle perhe- tai pariterapiaa, terapioiden yhteenlaskettu käyntimäärää ei saa ylittää 80 kertaa vuodessa. Yleensä Kela myöntää noin 10-15 perhe- tai pariterapia käyntiä.

Kesken terapiajakson voi hakea päätöksen tarkistusta toimittamalla lisäselvitystä/täydennystä uuteen B-lausuntoon missä on suositus perhe- tai pariterapiasta, tämän lisäksi pitää toimittaa oma hakemus (KU131) jossa kertoo lisätietokohdassa, että hakee myös perhe- tai pariterapiaa yksilöterapian ohella.

puustell-anita (1).png
Anita Puustell


Perheterapeutti
Mikkeli, Helsinki


Ajanvaraus:
p. 040 0720394

marja_kaikkonen_29_9_2021_2.jpg
Marja Kaikkonen


YTM, PsM, psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija


Ajanvaraus:
p. 040 867 9707

Tutustu tekijöihin

bottom of page