top of page
Julia Kasurinen Silmuke

Julia Kasurinen

Psykologi

Varaa aika p. 050 597 6804 tai julia.kasurinen@silmuke.fi

Julia on erityisesti nuorten kanssa työskennellyt psykologi. Julia on tehnyt töitä erilaisten mielenterveyden haasteiden kuten ahdistuksen ja masennuksen parissa. Lisäksi Julialla on kokemusta oppimisvaikeuksien, tarkkaavaisuuden pulmien sekä autismikirjon psykologisista tutkimuksista.

Psykologina Julia on asiakaslähtöinen, empaattinen ja aktiivinen. Julian tavoitteena on tarjota asiakkaalle kokemus ymmärretyksi ja kohdatuksi tulemisesta juuri sellaisena ja juuri sellaisessa elämäntilanteessa kuin asiakas on.

Psykologisten tutkimusten lisäksi Julia on erityisen kiinnostunut arvotyöskentelystä, jossa on tavoitteena kirkastaa omia elämänarvoja ja tukea asiakasta kohti omien arvojen mukaista elämää.

bottom of page