top of page
Salmi300.png

Hanna Salmi

Toimintaterapeutti

 Hanna työskentelee toimintaterapeuttina nuorten aikuisten ja nuoruusikäisten kanssa. Hänellä on kokemusta psykiatrisesta toimintaterapiasta ja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista, kuntoutuksesta sekä toimintakyvyn ja osallisuuden edistämisestä. Silmukkeessa Hanna tarjoaa Oma väylä –kuntoutusta sekä toimintaterapiaa.

Toimintaterapeuttina Hanna työskentelee ihmislähtöisesti nuoren ja hänen lähiympäristönsä kanssa yhteisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Hannalla on ensisijaisesti tahto pyrkiä luomaan nuoren kanssa turvallinen yhteistyösuhde, jossa on mahdollista harjoitella nuorelle tärkeitä taitoja. Hannalla on kokemusta toiminnallisten, luovien ja kehollisten menetelmien hyödyntämisestä tehdessään yhteistyötä nuoren kanssa. Nuoren kanssa työskentelyn lisäksi Hanna tekee yhteistyötä nuoren perheen ja muun verkostona kanssa.

 

Ensisijaisesti Hanna työskentelee suomen kielellä, mutta työskentely myös ruotsin ja englannin kielellä on mahdollista.

bottom of page