top of page

Psykoterapia

makoilu1200 (1).jpg

Psykoterapia on asiakkaan ja terapeutin välinen vuorovaikutukseen perustuva psyykkisten sairauksien hoitomuoto. Psykoterapeutin vastaanotolle voi hakeutua myös ilman varsinaista mielenterveysongelmaa tilanteessa, jolloin haluaa kehittää itseään, tutustua itseensä tai vain puhumassa neutraalille luotettavalle asiantuntijalle. Psykoterapia tarjoaa mahdollisuuden panostaa omaan hyvinvointiinsa ammattilaisen avulla. Psykoterapia on tehokkainta silloin, kun asiakkaan oma motivaatio luo edellytyksen eheytymiseen. Psykoterapia voi olla luonteeltaan lyhytkestoista, jolloin usein puhutaan lyhytterapiasta, tällöin käyntejä on 10-20 ja pitkäkestoista 1-3 vuotta.

16-65 vuotiaat voivat hakea Kelan tukemaan pitkäkestoista kuntoutuspsykoterapiaa, jossa Kela korvaa osan terapiakustannuksista. Kelan korvaus on tällä hetkellä 57,60€ . Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia on kestoltaan 1-3 vuotta asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet terapialle määritellään aina yksilöllisesti ja näitä seurataan terapian aikana.

Psykoterapia alle 16-vuotiaat lapset

Psykiatrin vastaanotolla on saatettu todeta, että lapsi hyötyisi omasta psykoterapiasta. Tämä tarkoittaa noin 1-2 kertaa viikossa tapahtuvia tapaamisia terapeutin ja lapsen välillä. Terapian tarkoituksena on saattaa lapsen psyykkinen kehitys takaisin oikeille raiteilleen ja mahdollistaa lapsen oman kehityspotentiaalin käyttöönotto. Joskus terapiaan tulessa lapsella on oire tai häiriö, johon toivotaan ajankohtaisesti apua.

Lapsen psykoterapia, kuten psykoterapiat yleensäkin ovat kestoltaan 1-3 vuotta. Lapsen terapiaan liittyy aina vanhempien omia käyntejä, jotta vanhemmat voivat riittävällä tavalla tukea lapsen terapiaa. Lapsen terapiaa on mahdollista hakea taloudellista tukea Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena tai vakuutusyhtiön kautta tai maksusitoumuksella omasta sairaanhoitopiiristä.

Sanna Sinkko
tuijavanhanen.png
kaisujouha.png
Silmuke+pyorea.png
Sanna Sinkko


Psykoterapeutti, kognitiivinen ja ratkaisukeskeinen
Lappeenranta, Mikkeli
 

Ajanvaraus:
p. 044 5649308
sanna.sinkko@silmuke.fi

Tuija Vanhanen


Psykoterapeutti, psykodynaaminen
Mikkeli
 

Ajanvaraus:
p. 050 4684110

Kaisu Jouha


Psykoterapeutti, kognitiivinen
Mikkeli
 

Ajanvaraus:
p. 0440 560082
kaisu.jouha@silmuke.fi
nettiajanvaraus

Sannu Kesti


Psykoterapeutti


Ajanvaraus:
sannu.kesti@silmuke.fi

Tutustu tekijöihin

pirjotimperi.png
Mariannesaarelapuukko.png
Kuva_Pollari300.png
Pirjo Timperi


Psykoterapeutti
Lappeenranta
 

Ajanvaraus:
p. 044 5649308
pirjo.timperi@silmuke.fi

Marianne
Saarela-Puukko


Psykoterapeutti
Mikkeli
 

Ajanvaraus:
marianne.saarela-puukko@silmuke.fi

Tiina Pollari


Psykoterapeutti
Helsinki
 

Ajanvaraus:
p. 050 3813895
tiina.pollari@silmuke.fi

bottom of page