top of page

Psykiatrin vastaanotto

kasvi1200 (1).jpg

Lastenpsykiatrin vastaanotto

Lastenpsykiatrin vastaanotolla arvioidaan ja hoidetaan lapsen päivähoidossa, koulussa, vapaa-ajalla tai kaverisuhteissa ilmeneviä hankaluuksia. Vastaanotolla tehdään tarvittaessa lastenpsykiatrinen tutkimus, joka on lastenpsykiatriaan erikoistuneen lääkärin tutkimus, jossa arvioidaan lapsen psyykkisen kehityksen tasoa sekä oireiden syntyperää ja vaikeusastetta. Vastaanotolla kiinnitetään huomiota lapsen tapaan tulla vuorovaikutukseen, mielialaan, kokemukseen omasta itsestä sekä läheisistä ihmissuhteista, sekä leikkiin. Tavoitteena on arvioida minkälaista tukea lapsi tarvitsee ikätasoiseen kehitykseensä.

 

Tutkimus voidaan tehdä kun lapsen oireet huolestuttavat ympäristöä tai lasta itseään. Vastaanottokäynnit sisältävät yleensä 1-3 lapsen käyntiä yksin tai vanhemman kanssa sekä 1-2 vanhempien omaa tapaamista lapsen aikaisemman kehityksen kartoittamiseksi tutkimuksen tueksi. Lapsen omilla käynneillä pelataan, leikitään ja jutellaan. Tavoitteena on myös antaa lapselle kuulluksi tulemisen kokemus. Tarvittaessa vanhempien luvalla voidaan kerätä tietoa lapsen tilanteesta päiväkodista tai koulusta. Vastaanottojen lopuksi keskustellaan vanhempien kanssa sen tuloksista ja mahdollisista lisätutkimusten tarpeesta tai hoidosta tai kuntoutuksesta.

Nuorisopsykiatrin vastaanotto

Vastaanoton tarkoituksena on arvioida nuoren psyykkistä kehitystä, nuoren vointia sekä mahdollisia tukitoimia, oman psykoterapian tarvetta sekä koko perheen tuen tarvetta ja mahdollista lääkitystarvetta. Yhdessä pohditaan sekä kartoitetaan myös nuoren kaveripiiriin ja koulunkäyntiin tai opintoihin liittyviä haasteita sekä mahdollisia neuropsykiatrisia haasteita kuten keskittymisvaikeutta tai kaveriongelmia.

 

Tämä tapahtuu yleensä 1-3 käynnin aikana niin, että osa käynneistä on nuoren omia käyntejä. Käynneillä keskustellaan nuoren mieltä painavista asioista sekä hänen elämänpiiristään. Lopuksi pohditaan yhdessä nuoren ja perheen kanssa jatkohoitoa. Tarvittaessa nuori ohjataan kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologisiin palveluihin ja näitä varten kirjoitetaan tarvittavat lausunnot.
 

Aikuispsykiatrin vastaanotto

Vastaanoton tarkoituksena on arvioida asiakkaan psyykkistä vointia sekä oman psykoterapian tarvetta sekä mahdollista lääkitystarvetta. Yhdessä pohditaan sekä kartoitetaan myös asiakkaan työhön tai opintoihin liittyviä haasteita sekä mahdollisia neuropsykiatrisia haasteita kuten keskittymisvaikeutta.

 

Tämä tapahtuu yleensä 1-3 käynnin aikana. Käynneillä keskustellaan asiakkaan mieltä painavista asioista sekä hänen elämänpiiristään. Lopuksi pohditaan yhdessä asiakkaan kanssa jatkohoitoa. Tarvittaessa asiakas ohjataan kelan tukemaan kuntoutuspsykoterapiaan tai neuropsykologisiin palveluihin ja näitä varten kirjoitetaan tarvittavat lausunnot.

Tutustu tekijöihin

Silmuke+pyorea.png
Saarinka Mäki-Hokkonen


Lasten-, nuoriso- ja aikuispsykiatria
Lappeenranta
Etävastaanotto
 

Ajanvaraus:
p. 050-5976804

Juha Kemppinen.jpg
Juha Kemppinen


Lääkäri ja sosiologi, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri


Ajanvaraus:
juha.kemppinen@silmuke.fi

bottom of page