top of page
marjo väänänen

Marjo Väänänen

Toimintaterapeutti

Ajanvaraus 040 7571129 tai marjo.vaananen@silmuke.fi

Marjolla on reilun 20 vuoden työkokemus lasten toimintaterapiapalveluiden toteuttamisesta ja kehittämisestä. Työkokemus on karttunut työskennellessä julkisella sektorilla perusterveydenhuollossa kaupungilla sekä sosiaali- ja terveyspiirissä että erikoissairaanhoidossa lasten neurologialla.

Loppuvuodesta 2021 alkaen Marjo on toiminut päätoimisena yrittäjänä. Lisäksi Marjo on syventänyt osaamistaan erimittaisilla koulutuksilla muun muassa eri arviointimenetelmistä sekä säätely- ja vuorovaikutustaitojen tukemisesta.

Marjo hallitsee toimintaterapian kuntoutus- sekä arviointimenetelmien käytön laajasti. Ammattitaitona on lasten toimintaterapiapalveluiden toteuttaminen monipuolisesti.

 

 

Marjon työssä korostuu kokonaisvaltainen huomioiminen ja kohtaava työote lapsen ja perheen kanssa sekä yhteistyön tekeminen lapsen lähiaikuisten, varhaiskasvatuksen/koulun tai muiden ammattihenkilöiden kanssa.

Marjon mielestä kaikkein tärkeintä on lapsen osallisuuden mahdollistaminen ja edistäminen eri arjentoiminnoissa ja ympäristöissä. Näin ollen yhteistyön tekeminen eri toimijoiden ja lähiaikuisten kanssa on olennaisinta. Yhteinen ymmärrys lapsen toimintakyvystä ja käyttäytymisestä auttaa löytämään eri keinoja toimia lapsen kanssa siten, että lapsen taidot ja valmiudet vahvistuvat, lapsen osallisuus kasvaa, lapsi saa onnistumisenkokemuksia ja hänen minäkäsitys itsestään toimijana vahvistuu.

Marjon vahvuutena toimintaterapeuttina on taito tuoda ymmärrystä lapsen toimintakyvystä/käyttäytymisestä, vahvistaen lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta, lapsen osallisuutta toimia iänmukaisissa toiminnoissa sekä taito ohjata ympäristöllisiä keinoja, joilla voidaan edistää lapsen toimintakykyä.

 

Marjo pitää terapiatyössään kaikkein tärkeimpänä, että perhe ja lapsi kokisi tulleensa kohdatuksi sekä ymmärretyksi. Luottamuksen ja vuorovaikutuksen luominen perheen ja lapsen kanssa on ensisijaista. Terapeuttina kuljen perheen rinnalla tukien, rohkaisten ja tuoden ymmärrystä, vahvistaen heidän omia voimavaroja ja vahvuuksia. Lasten kanssa työskennellessä positiivinen vuorovaikutus, aito läsnäolo sekä turvallisen ympäristön luominen on tärkeää, jotta lapsi uskaltautuu kokeilemaan ja harjoittelemaan hänelle haasteellisia asioita. Palkitsevinta työssä on nähdä, kuinka mielekkään ja merkityksellisen toiminnan kautta lapsen orastavat silmut alkavat kasvaa ja vahvistua. Lapsen luottamus omiin taitoihin, rohkeus sekä halu oppia uutta ja ilo toiminnan äärellä pääsevät valloilleen.

 

Silmukkeessa, Mikkelin toimipisteessä Marjo tarjoaa lasten toimintaterapiaa, ohjausta sekä arviointeja hyvinvointialueiden sekä vakuutusyhtiöiden kustantamana.

Terapiat toteutetaan vastaanotto-, päiväkoti-, koti- ja/tai koulukäynteinä.

bottom of page