tuijaaarnio.png

Tuija Aarnio

Puheterapeutti, Psykoterapeutti


Tuija on pohjakoulutukseltaan puheterapeutti (FM, Helsingin yliopisto 1992). Puheterapeutin työkokemusta on sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta, erityisesti kehitysvammaisten ja autismikirjon asiakkaiden ja heidän lähi-ihmistensä kanssa. Kuulonaleneman diagnosoinnin jälkeen hän kouluttautui kognitiiviseksi psykoterapeutiksi (YET 2007). Hän työskentelee sekä lasten, nuorten että aikuisten kanssa. Puheterapiaa Tuija tekee vain poikkeustapauksissa kuulonaleneman asettamien rajoitusten vuoksi. Kommunikaatioympäristön ohjaaminen ja puheterapeutin konsultaatio ovat mahdollisia. Lisäksi työnohjaus sekä urheilijoiden psyykkinen valmennus kuuluvat työvalikoimaan. Ammattitaidon ylläpitämiseen kuuluu jatkuva kouluttautuminen ja oma työnohjaus.

Terapeuttina Tuija pyrkii työskentelemään empaattisesti, avoimesti ja konkreettisesti, yhdessä asetettujen tavoitteiden suuntaisesti. Lasten ja nuorten kanssa työskentelyssä voi keskustelun ohella olla leikkiä, pelejä, kortteja, esineitä tai ns. toiminnallisia menetelmiä. Aikuisten kanssa työ painottuu keskusteluun, erilaisia välineitä ja toimintoja käytetään tarpeen mukaan.