top of page
tuijavanhanen.png

Tuija Vanhanen

Psykologi, Psykoterapeutti

Tuija peruskoulutukseltaan psykologi, valmistunut v.1986. Suurimman osan urastaan Tuija  tehnyt lasten ja nuorten sekä näiden perheiden parissa perheneuvolassa, lastenpsykiatrian yksikössä ammatillisessa perhekodissa sekä nuorisopsykiatrian poliklinikalla.

Kasvatus- ja perheneuvolatyön vuoden mittaisen erikoistumiskoulutuksen jälkeen Tuija hakeutui erityistason psykoterapeuttikoulutukseen, mistä valmistumisten  jälkeen v. 1992 Tuija on tehnyt kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa.

35 vuoden työuran aikana Tuija työnkuvaan on kuulunut lasten ja nuorten psyykkisen voinnin, kehitystason, kognitiivisten ja neuropsykologisten arvioiden tekeminen, lasten ja nuorten psykoterapia sekä siihen liittyvä työskentely perheen sekä laajemman verkoston, mm. koulun ja päivähoidon, kanssa.

Vanhemmat ovat lisääntyvässä määrin osoittaneet tarvitsevansa usein muutaman käynnin verran asiantuntijan apua kasvatustyöhön liittyen siihen, että lasten ja nuorten haasteet ovat hyvin erilaiset kuin ne olivat vanhempien ollessa lapsia. Hyvää vanhemmuutta on hakea apua avuttomuutta tuntiessaan.   

Psykoterapiassa, niin lasten, nuorten kuin aikuistenkin, Tuija tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa löytää elämänhallintaa ja sitä kautta edistää asiakkaan hyvinvointia. Keskeistä hyvinvoinnin kannalta on päästä löytämään ja saada hallintaan mielenmaailmasta niitä tiedostamattomia tekijöihin, jotka ohjaavat asiakasta tekemään hyvinvointiaan heikentäviä valintoja.  Työskentely edellyttää riittävän tiivistä käyntiprosessia, esim. 1 käynti/viikko usein vähintään vuoden mittainen työskentelysuhde. Prosessin käyntitiheys ja pituus toki arvioidaan asiakkaan kanssa yksilöllisesti.

bottom of page