top of page
Silmuke_henkilökuvat_web_070323_Hynninen_DSC00016.jpg

Minna Kurttila

Erityistason psykoterapeutti, työnohjaaja (Story)

Olen psykoterapeuttina arvostava, myötätuntoinen ja läsnäoleva. Haluan luoda turvallisen ja tasavertaisen suhteen asiakkaaseen. Psykoterapeuttinen työskentelytapani on aktiivinen, voimavara- ja ratkaisukeskeinen, dialoginen ja integratiivinen. Yhdistelen eri terapiasuuntausten näkökulmia ja menetelmiä asiakkaan yksilöllisten tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Käytän mm. ratkaisukeskeisen ja kognitiivisen terapian, hyväksymis- ja omistautumisterapian  ja positiivisen psykologian lähestymistapoja hyödykseni. Hyödynnän myös neurotieteiden ja mindfulnessin oivalluksia.

Yhdessä työskennellen pyrimme löytämään tilanteeseesi uutta ymmärrystä, erilaisia näkökulmia, selviytymiskeinoja ja ennen kaikkea voimavarojasi. Tutkimme yhdessä menneisyyttäsi, nykyisyyttä ja luomme suuntaviivoja tulevaisuuteesi.  Työskentely tapahtuu pääosin keskustelemalla, mutta hyödynnämme tarpeen mukaan myös erilaisia harjoituksia ja kotitehtäviä.

 

Työni on jo pitkään jakautunut siten, että työskentelen osan viikosta psykoterapiavastaanotolla ja osan viikosta yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa kouluttajana ja valmentajana esihenkilöille ja työyhteisöille. Olen ollut monessa mukana ja ennen kuin rakensin nykyisen ”työpalettini” toimin HRD-pomona, tutkimuspäällikkönä, esihenkilönä ja vastasin sekä taide- että bisnesorganisaatioiden henkilöstön kehittämisestä.  Olen myös tietokirjailija ja kirjoittanut hyvään ja arvostavaan johtamiseen liittyviä kirjoja.

Olet lämpimästi tervetullut vastaanotolleni, omana itsenäsi!

KELA-PÄTEVYYS 
Kelan yksilökuntoutuspsykoterapia Kelan 16-65v, aikuiset, nuoret 

TAUSTA 
Eritystason ratkaisukeskeinen psykoterapeutti
Ratkaisukeskeinen valmentaja ja kouluttaja 
Ratkaisukeskeinen työnohjaaja (Story) ja johdon coach 
Ratkaisukeskeinen sovittelija 
Mindfulness ohjaaja 
Käyttäytymistieteilijä (KM, Helsingin yliopisto) 
Tietokirjailija 
HOT/ACT terapian perus- ja jatkokoulutus
Positiivisen psykologian opinnot 
Voimaannuttava ja voimavarakeskeinen lyhytterapia 

KOKEMUS 
Ahdistuneisuushäiriöt, eroterapia, haastava käyttäytyminen, ikääntymisen ongelmat, itsetunto-ongelmat, kaksisuuntainen mielialahäiriö, kriisi- ja tukikeskustelut, masennus, motivaatio-ongelmat, narsismi, olemisen ja elämisen pohdinta, persoonallisuushäiriöt, päihdehoito, parisuhdeterapia, riippuvuudet, stressi,  sosiaalisten tilanteiden pelko, paniikkikohtaukset, sovittelu ristiriitatilanteissa, syömishäiriöt, surun käsitteleminen, traumat ja elämänkriisit, työnohjaus, työssäjaksaminen, työuupumus, ura- ja ammatinvalinnat. 

bottom of page