top of page
sonjakorhonen.png

Sonja Kirjavainen

Toimintaterapeutti, SI- ja SIPT-koulutettu
  • Lapsen toimintakyvyn arviointi sensorisen integraation ja praksian testistöllä

  • Lasten toimintaterapia

  • Sensorisen integraation terapia

Sonja on työskennellyt lapsien ja heidän perheiden ja muun kasvuympäristön aikuisten parissa 20 vuoden ajan erikoissairaanhoidossa, yksityisessä kuntoutuslaitoksessa, kaupungin palveluksessa sekä sosiaali- ja terveyspiirissä. Sensorisen integraation terapiasta Sonjalla on kokemusta 8 vuotta ja sensorisen integraation ja praksian arvioinnista 4 vuotta.

Lapsen arkielämään osallistumisen haasteiden syiden selvittäminen kiehtoo Sonjaa ja hän pitää tästä “salapoliisin” työstä erittäin paljon. Lapsen arvioimisesta saatava tieto auttaa vanhempia ja muita kasvuympäristön aikuisia ymmärtämään lasta sekä hänen tapaansa toimia, käyttäytyä, olla muiden kanssa vuorovaikutuksessa, oppia ja ilmaista tunteitaan. Terapiassa palkitsevinta on nähdä, kuinka lapsen sisäsyntyinen halu oppia käyttämään kehoaan uusilla tavoilla ja vaikuttaa omalla toiminnallaan ympäristöönsä, puhkeaa silmuksi.

bottom of page