top of page
sarikuitunen.png

Sari Kuitunen

Työnohjaaja
Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti
Sairaanhoitaja YAMK

Sari on ylempi amk sairaanhoitaja, työnohjaaja, ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti, NLP practioner. Sarin erikoisosaaminen liittyy kriisi- ja traumatyöskentelyyn, sillä hänellä on 18 vuoden kokemus kriisityön saralta. Sari omaa vahvan kokemuksen ihmisten kohtaamisesta kuormittavissa elämäntilanteissa.

Vuodesta 2016 Sari on toiminut myös työnohjaajana dialogisella ja ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä. Työnohjauksen painopisteenä on erityisesti työssä jaksaminen ja omien voimavarojen lisääminen työnohjauksen välityksellä. Työnohjauksen kautta voi tarkastella omaa työtään koulutetun ammattilaisen kanssa, vahvistaa omaa kehittymistään ja jaksamistaan työssään.

 Vuodesta 2021 Sari on toiminut ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina. Ratkaisukeskeisen lyhytterapia on lyhytkestoista terapiaa, jossa keskiössä on asiakkaan oma tarina. Lyhytterapia on tulevaisuussuuntautunut sekä voimavarakeskeinen terapia muoto, jossa yhdessä asiakkaan kanssa etsitään ratkaisuja elämän haastaviin tilanteisiin. Lyhytterapia prosessin kesto on 1–20 kertaa ja prosessi suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja terapeutin kanssa.

Sarin mielestä on tärkeää päästä puhumaan nopeasti omasta elämäntilanteestaan ennen kuin tilanne kriisiytyy lisää. Jo yhdelläkin käyntikerralla on merkitystä.

Sari tarjoaa yksilö- ryhmä sekä työyhteisötyönohjauksia sekä ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa Mikkelin yksikössä sekä etävastaanottona suojatulla videoyhteydellä.

bottom of page