top of page
minnasorsa.png

Minna Sorsa

Toimintaterapeutti (AMK)

Varaa aika puhelimitse 04578338370 tai minna.sorsa@silmuke.fi

Minna on aiemmalta ammatiltaan lähihoitaja, ja ehti saada kokemusta päiväkodissa lastenhoitajana työskentelystä ennen toimintaterapeutiksi valmistumistaan. Vuodesta 2002 lähtien Minna on työskennellyt lasten toimintaterapeuttina sekä yksityisessä kuntoutuslaitoksessa että yksityisellä palveluntuottajalla. Sensorisen integraation terapiasta Minnalla on kokemusta 3 vuotta.

Terapiatyössä lapsen ja vanhempien ensikohtaaminen on Minnan mielestä erityisen tärkeää sekä hyvän vuorovaikutus- että luotettavan terapiasuhteen luomisen edellytyksenä. Minnan mielestä terapiatilanteessa on tärkeää olla positiivinen, ilmaista ja sanoittaa tunteita sekä osoittaa leikillisyyttä ja olla koko ajan läsnä. Nämä vaikuttavat edistävästi lapsen haluun oppia uutta. Kun motivaatio on löytynyt ja mielikuvituksen annetaan lähteä lentoon, voi huomata lapsen löytävän oman sisäisen halunsa leikkiä, ja innostuminen oman kehon monipuolisesta käyttämisestä alkaa.

bottom of page