top of page
Jennyruotsalainen.png

Jenny Ruotsalainen

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti

Varaa aika p. 041-7247302 tai jenny.ruotsalainen@silmuke.fi

Jenny on pohjakoulutukseltaan fysioterapeutti ja hän on työskennellyt yksityissektorilla vuodesta 2013. Silmukkeessa Jenny toteuttaa ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on tulevaisuussuuntautunut, vuorovaikutuksellinen ja voimavarakeskeinen terapiamuoto. Siinä etsitään ratkaisuja elämän haasteisiin luottamuksellisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan ja terapeutin välillä. Lyhytterapiaprosessin kesto on tyypillisesti 1 - 20 kertaa ja prosessi suunnitellaan yhdessä asiakkaan ja terapeutin kanssa.

Jennyn erityisosaaminen psykofyysisten menetelmien osalta pitää sisällään mm. ymmärrystä autonomisen hermoston toiminnasta ja vireystilan säätelystä. Psykofyysisten menetelmien pääasiallisena tavoitteena on asiakkaan omien itsesäätelytaitojen tukeminen. Lyhytterapiaa voidaan asiakkaan tarpeiden mukaan toteuttaa myös psykofyysisen terapian painotuksella huomioiden kokonaisvaltaisesti kehon ja mielen yhteys käsillä olevaan tilanteeseen. 

Jenny  tekee töitä kaiken ikäisten asiakkaidensa kanssa. Jenny ottaa asiakkaita vastaan etävastaanottona suojatulla videoyhteydellä sekä  Lappeenrannan ja Kouvolan toimipisteissä.

bottom of page