top of page

Henkilökuntatietojen käsittely

Palkanmaksutietojen käsittely

 

Silmuke Oy

Y-tunnus 2914663-6

Tullikatu 2

50100 Mikkeli

Rekisterin vastuuhenkilö ja Tietosuojavastaava

 

Kaisu Jouha

p. 044-056 0082
kaisu.jouha@silmuke.fi

Tullikatu 2
50100 Mikkeli

Rekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyn peruste

Palkanmaksutietojen käsittely perustuu työsuhteeseen ja työntekijän suostumukseen.

Tietoja käytetään työsuhteeseen liittyviin asioihin, kuten palkanmaksuun ja vakuutuksiin.

Palkanmaksutietojen tietosisältö

Nimi, hlötunnus, henkilönumero, osoitetiedot, sähköpostiosoite, verokortin tiedot pankkiyhteystiedot, palkkatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Palkansaajilta saadut tiedot, verokorttitiedot ja palkkatiedot.'

Säilytysaika

Ennakkoperintälain (20.12.1996/1118) 36 §:n mukaan kirjanpitovelvollisen suorituksen maksajan on pidettävä tämän lain mukaisista suorituksista palkkakirjanpitoa. Kirjanpitovelvollisen on säilytettävä tämän lain mukaisia suorituksia koskeva palkkakirjanpitonsa kymmenen vuotta tilikauden päättymisestä. Muistiinpanot ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta sen vuoden lopusta lukien, jonka aikana suoritus on maksettu.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja luovutamme vain palkanmaksun lakisääteisten velvollisuuksien hoitamiseksi esimerkiksi Verohallinnolle, työeläkevakuutusyhtiöille ja työtapaturmavakuutusyhtiölle.

Palkkatietojen sijainti ja siirrot 

Palkkatietojen henkilötiedot tallennetaan taloushallinnon Netvisor palkkajärjestelmään. Kirjanpitotoimisto on Azetz, Helsinki. Palkanmaksutiedot siirretään kuukausittain Veron tulorekisteriin ja pankkeihin palkanmaksua varten.

Palkkakirjanpitotietojen käyttö ja suojauksen periaatteet

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.  Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista

Rekisterinpitäjän velvollisuus on korjata palkkatietoihin sisältyvät virheelliset tiedot sekä oma-aloitteisesti, että rekisteröidyn pyynnöstä.

 

Mikäli koet, että me emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme, Jesse Salmensuo, jesse.salmensuo@silmuke.fi . Sinulla on myös oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.

Päivitetty viimeksi 20.10.2022.

bottom of page