top of page
merjatompuri.png

Merja Tompuri

Toimintaterapeutti

Merja on työskennellyt yksityisenä ammatinharjoittajana lasten kuntoutuksen parissa yli 20 vuotta. Hän on SI-koulutettu toimintaterapeutti, työnohjaaja, mindfulness-ohjaaja sekä joogaohjaaja. Mindfulness-koulutuksia hänellä on niin lasten kuin aikuistenkin parissa työskentelyyn (MyMInd, .b, MBSR).

Merja on kiinnostunut siitä, kuinka ihminen – niin lapsi kuin aikuinenkin – voi vahvistaa arjessaan omaa hyvinvointiaan erilaisista toimintakykyyn ja arkeen liittyvistä haasteista huolimatta. Mielen ja kehon tasapaino tukevat niin kuntoutumista, uuden oppimista kuin tunteiden itsesäätelyä. Tähän aiheeseen liittyen hän on kirjoittanut kirjat Tenavat tasapainoon sekä Tartu toimeen – opas työskentelytaitojen opettamiseen.

Lasten terapiatyössä Merja korostaa leikkisyyttä, iloa ja läsnäolevaa vuorovaikutusta. Nämä ovat keinoja, joiden kautta lapsi lähtee parhaiten työskentelemään omien haasteidensa parissa – ovat ne sitten sensomotorisia tai tunteiden säätelyyn liittyviä. Tämän lisäksi yhteistyö lapsen lähiaikuisten kanssa korostuu hänen työssään.

bottom of page