Cart 0
 

 Työnohjaus ja Konsultaatiot

 
psychological-consultation-PTKVSWG.jpg
 

Silmuke Oy tarjoaa työnohjausta ja konsultaatiota eri työyhteisöille.  Silmuke Oy;n työnohjaajina toimivat lastenpsykiatri Kaisa Santala, joka on erikoistunut lastensuojeluyksiköiden, päivähoidon sekä koulujen työnohjaukseen sekä konsultointiin sekä Sanna Sinkko, joka on toimii mielenterveyspuolen työnohjaajana. Sanna Sinkko voi toimia myös psykoterapian opiskelijoiden työnohjaajana, kognitiivinen sekä ratkaisukeskeinen viitekehys.

Lapsen sijoitus laitokseen on kaikille osapuolille suuri haaste. Varsinkin sijoituksen alussa psyykkisesti huonovointiset lapset ja nuoret saattavat vaatia paljon tukea henkilökunnalta. Myös yhteistyö perheen ja henkilökunnan välillä voi olla ristiriitaista. Asiantuntija konsultaation tavoitteena on tarjota joustavasti ja nopeasti lastenpsykiatrista asiantuntemusta sijoitettujen lasten ja nuorten ja heidän perheidensä kanssa työskentelyyn. Konsultaation tavoitteena on lapsen tilanteen helpottaminen ja työyhteisön auttaminen. Sen avulla pyritään edistämään myönteistä vuorovaikutusta vaikeasti oireilevan lapsen ja henkilökunnan välillä.

Päivähoidon tai koulun konsultaatio voi olla henkilökunnan ohjaamista tai koskea koko lapsiryhmää tai yksittäisen lapsen ja perheen asioita. Konsultaatio voi olla kertaluonteista tai pidempikestoista. Asiantuntijakonsultaatiot esim. kun päiväkoti- tai kouluryhmässä herää kysymyksiä tai huolta lapsen käyttäytymisestä tai yksittäisen lapsen kohdalla herää huoli oppimisesta, tunne-elämän kehityksestä tai käyttäytymisestä, tarvitaan tukea vanhempien ja työntekijöiden väliseen yhteistyöhön tai alle 3 v lapsen oireilu, sopeutuminen tai käytös herättää huolta. Tarkoituksena on tarjota asiantuntija ohjausta, ja tukea päiväkodeissa, kouluissa  tai perhepäivähoidossa esiin nousseisiin kysymyksiin. Kyseessä voi olla koko ryhmä tai yksittäinen lapsi ja perhe. Kun konsultaatiota pyydetään riittävän varhain, jo huolen herätessä ja siihen vastataan nopeasti, se tukee myös lasten kanssa työskentelevien työyhteisöjen hyvinvointia. Konsultaatio voi olla kertaluonteinen tai työskentely voi olla pidempiaikaista. 

Työnohjaus on luottamuksellinen prosessiluonteinen työntekijän tai työyhteisön tuki. Työnohjauksen tarkoituksena on kehittää työskentelytapoja, tukea oppimista ja auttaa työssä jaksamista. Työnohjauksessa tavoitteet määritellään ohjattavan tarpeiden mukaisiksi. Siinä etsitään ratkaisuja eri tilanteisiin, työn sujuvuuteen ja jäsennetään työtä koskevia tilanteita.