top of page

Työnohjaus ja konsultaatiot

kirjoittaja1200 (1).jpg

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellinen prosessiluonteinen työntekijän tai työyhteisön tuki. Työnohjauksen tarkoituksena on kehittää työskentelytapoja, tukea oppimista ja auttaa työssä jaksamista. Työnohjauksessa tavoitteet määritellään ohjattavan tarpeiden mukaisiksi. Siinä etsitään ratkaisuja eri tilanteisiin, työn sujuvuuteen ja jäsennetään työtä koskevia tilanteita.

Tarjoamme yksilö-, tiimi-, ryhmä- ja kriisityönohjausta. Työnohjaus mahdollistaa oman työnsä tutkimisen, arvioimisen ja kehittämisen. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä koulutetun ohjaajan avulla luottamuksellisesti omaan työhön liittyviä tunteita, haasteita ja muutoksia. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijän tai ryhmän ammatillisuutta sekä työssä jaksamista.

Kriisityönohjaus

Tarjoamme yksilö-, tiimi-, ryhmä- ja kriisityönohjausta. Työnohjaus mahdollistaa oman työnsä tutkimisen, arvioimisen ja kehittämisen. Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden käsitellä koulutetun ohjaajan avulla luottamuksellisesti omaan työhön liittyviä tunteita, haasteita ja muutoksia. Työnohjauksen tavoitteena on tukea työntekijän tai ryhmän ammatillisuutta sekä työssä jaksamista. Kriisityönohjausta voi hyödyntää työyhteisöjen äkillisten tilanteiden käsittelyyn, jossa puretaan tilanteen tuomia tunteita ja tuetaan työntekijän palautumista ja toimintakykyä.
 

Neuropsykologinen työnohjaus

Neuropsykologisen työnohjauksessa vahvistetaan ohjattavan neuropsykologista osaamista omassa työssään. Työnohjauksessa voidaan käsitellä esimerkiksi ohjattavan omia asiakastapauksia tai ohjattavan työssä usein ilmeneviä tai toistuvia teemoja kuten oppimisvaikeudet, lukivaikeus, Autismikirjon häiriö tai ADHD.

sarikuitunen.png
Elina Rajajärvi
Sari Kuitunen


Työnohjaaja
 

Ajanvaraus:
sari.kuitunen@silmuke.fi

Elina Rajajärvi
 

Neuropsykologian työnohjaaja, TOHJ
 

Ajanvaraus:
040 5622849
elina.rajajarvi@silmuke.fi

Sanna Sinkko
marja_kaikkonen_29_9_2021_2.jpg
Sanna Sinkko


Työnohjaaja


Ajanvaraus:
p. 044 5649308
sanna.sinkko@silmuke.fi

Marja Kaikkonen


YTM, PsM, psykologi, psykoterapeutti, työnohjaaja STOry, työyhteisösovittelija


Ajanvaraus:
p. 040 867 9707

Tutustu tekijöihin

bottom of page