Cart 0
 

SIPT-Arviointi 

 
boy-during-sensory-integration-therapy-PM8RAMQ.jpg
 

Sensory Integration Praxis Test, SIPT on normitettu 4.0 – 8.11-vuotiaitten lasten toiminta- ja oppimisongelmien arviointiin. Arviointi antaa tietoa lapsen aistitiedon käsittelystä ja aistijärjestelmien toiminnan vaikutuksesta toimintakykyyn. Erityisesti arviointi antaa tietoa motorisen toiminnan ohjaamisesta eli praksiasta.


Testistö luokitellaan diagnostiseksi arviointimenetelmäksi, jolla selvitetään onko ongelmien taustalla sensorisen integraation ongelma. Arvioinnin tulokset luovat perustan terapian suunnittelulle. Arviointitulokset auttavat myös ymmärtämään lapsen erilaista käyttäytymistä ja oppimista kotioloissa ja päiväkodissa/koulussa, minkä pohjalta rakentuu terapeutin antama ohjaus ja konsultaatio.

Laajempi kuvaus arvioinnista löytyy alla olevasta linkistä: