raisakekkonen.png

Raisa Kekkonen

Toimintaterapeutti


Raisa on valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2004. Sen jälkeen Raisa on työskennellyt sekä erikoissairaanhoidossa että perustasolla lasten toimintaterapeuttina.

Lasten kanssa työskentelyssä Raisaa kiinnostaa osallistuminen lasten leikin maailmaan. Päästä osalliseksi mielikuvituksellisiin seikkailuihin.

Lasten arviointityössä Raisa näkee tärkeänä mahdollisuuden olla tukemassa perheitä arjen haasteissa sekä olla mukana edistämässä lapsen taitoja. Näin mahdollistuu lapsen osallistuminen  hänelle tärkeisiin toimintoihin, kuten leikkiin tai harrastuksiin.

Lasten toimintaterapian osalta Raisa on käynyt erilaisia koulutuksia, mm. arviointimenetelmistä (esim. M-FUN), toiminnallisen näönkäytön, neuropsykologian ja aistisäätelyn osalta. Leikkiin Raisa on perehtynyt Leikki kohtaamispaikkana erikoistumiskoulutuksen (30 op) muodossa.

Lasten toimintaterapian lisäksi Raisalle on kertynyt työkokemusta aikuisneurologiasta ja vanhustyöstä. Myös tässä työssä arjen arjen näkökulma ja toimintakyvyn vahvistaminen on ollut vahvasti esillä. Raisa on suorittanut Moniammatillinen kotikuntoutus koulutuksen, josta on saanut lisää eväitä toimintaterapian toteuttamiseen kaikissa asiakasryhmissä.