top of page

Liity Silmukkeen Oma väylä -tiimiin

Study Group

Tiimin jäsenet

Jokaisella paikkakunnalla tulee olla vähintään yksi 3 hengen tiimi, johon kuuluu

 • psykologi/ neuropsykologi sekä

 • kaksi jäsentä työpariksi seuraavista ammattiryhmistä: toimintaterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK, sosionomi AMK tai kuntoutuksen ohjaaja AMK.

Kaikilla tulee olla työkokemusta yli 16-vuotiaiden neuropsykiatrisesta, psykiatrisesta tai neurologisesta kuntoutus- tai hoitotyöstä vähintään 900 tuntia viimeisen 5 vuoden aikana. 900 tuntia vastaa noin 6 kuukauden työskentelyä.

 

Toinen työparin jäsenistä

 • on terveydenhuollon ammattihenkilö

 • toimii asiakkaan omaohjaajana ja yhteyshenkilönä, joka roolinsa mukaisesti

  • ohjaa ja neuvoo asiakasta koko kuntoutuksen ajan

  • huolehtii yhteydenpidosta asiakkaan ja tarvittavien toimijoiden kanssa

  • vastaa asiakasta koskevien asioiden ja yhteistyöneuvottelujen koordinoinnista ja kirjaamisesta

  • seuraa asiakkaan kanssa kuntoutuksen toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista.

​​Työnohjaus

Työparilla on käytössä työnohjaus, joka toteutuu 4-6 viikon välein.

Ohjaajana toimii moniammatillisen tiimin ulkopuolinen ammattihenkilö, jolla on soveltuva pohjakoulutus (Valviran laillistama terveydenhuollon tai sosiaalihuollon ammattihenkilö) ja jolla on kokemusta neuropsykiatrisesta kuntoutuksesta ja työnohjauksesta. Työnohjaajina toimivat työnohjaaja, neuropsykiatrinen valmentaja ja psykoterapeutti Sanna Sinkko ja neuropsykologi TOHJ Elina Rajajärvi. Ohjaustiimiä täydennetään jatkossa tarpeen mukaisesti.

Silmukkeella on käytössä myös moniammatillisen tiimin lisäksi vähintään 1 valinnainen ammattihenkilö. Valinnainen ammattihenkilö on työelämän asiantuntija tai erityisopettaja, ja osallistuu asiakkaan kuntoutukseen, jos asiakkaan tilanne sitä vaatii.

Miten hakea mukaan?

Ota yhteyttä Elina Rajajärveen tai Sanna Sinkkoon.

Elina Rajajärvi

040 5622849

elina.rajajarvi@silmuke.fi

 

Sanna Sinkko

044 5649308

sanna.sinkko@silmuke.fi

bottom of page