mirjakarjula.png

Mirja Karjula

Erityisopettaja, Neuropsykiatrinen ja Neurokognitiivinen Valmentaja


Mirja on koulutukseltaan sosiaalikasvattaja, KM ja erityisopettaja. Työuran Mirja on tehnyt lasten, nuorten ja perheiden parissa. Mirja on ollut perustamassa sairaalakoulua Mikkeliin ja tehnyt yhteistyötä lasten- ja nuortenpsykiatrian hoitohenkilökunnan ja moniammatillisten tiimien kanssa vuosien ajan. Sosiaalialan, erityiskasvatuksen ja – opetuksen kenttä on tullut Mirjalle tutuksi kolmenkymmenen vuoden työuran aikana. 

Mirja on kouluttautunut myös neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja neurokognitiiviseksi valmentajaksi. Näitä valmennuksia hän on toteuttanut jo vuosien ajan. 

Neuropsykiatrisessa valmennuksessa ohjataan lasta tai nuorta etsimään apua arjen hallintaan, oman toiminnan ohjaamiseen ja valmennettavan omiin henkilökohtaisiin tarpeisiin.

Neurokognitiivinen valmennus ohjaa ajattelu – ja ongelmaratkaisutaitojen kehittämiseen. Tämä valmennus tukee oppimisen taitoja koulussa, työelämässä sekä arjessa. Neurokognitiivista valmennusta voidaan myös käyttää tukena oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa.

Molempien valmennuksien yhteisenä tavoitteena on synnyttää onnistuneita oppimiskokemuksia, luoda sisäistä motivaatiota oppimiseen ja arjen sujumiseen, vahvistaa itsetuntoa, syventää vuorovaikutustaitoja ja edistää elämässä tarvittavia taitoja. 

Valmennus/kuntoutus kootaan jokaisen lapsen tai nuoren tarpeista käsin kokonaisvaltaisesti. Valmennuksessa on usein myös perhe mukana tarvittavan ajan. 

Erityisopettajana Mirja on työskennellyt myös puheopetuksen parissa. Näin ollen Mirjalle on myös tuttua alakouluikäisten lasten äännevirheiden kuntoutus.