marjahokkanen.png

Marja Hokkanen

Psykofyysinen fysioterapeutti


Marja on peruskoulutukseltaan fysioterapeutti ja kuntoutuksenohjaaja AMK. Hän on erikoistunut ikääntyvien fysioterapiaan, työterveyshuoltoon ja psykofyysiseen fysioterapiaan. Psykofyysisessä fysioterapiassa ei erotella kehoa ja mieltä, on yksi kokonaisuus, ihminen.

Marjan käyttämiä menetelmiä ovat BBAT (Basic Body Awareness Therapy) fysioterapia, sovellettu rentoutus sekä äänimaljarentoutus. BBAT:n vapaasti suomennettuna tarkoittaa "kehotietoisuutta fysioterapian keinoin". Kehotietoisuus,  vahva yhteys kehoon auttaa meitä olemaan läsnä juuri kulloisessakin hetkessä, ei menneessä eikä tulevassa. Tietoisempi suhde omaan kehoon voi tarjota keinon mm. masennuksesta tai kivuista toipumiseen.

Sovellettu rentousmenetelmä mm. opettaa tunnistamaan meissä jännityksen ja rentouden välistä eroa, minkä myötä oma, aktiivisen rentoutumisen taito kehittyy. Asiakkaalle passiivinen äänimaljarentous on vibroakustinen rentoutusmenetelmä, jonka vaikutus perustuu metallisten maljojen aiheuttamaan värähtelyyn ja harmoniseen ääneen.

Menetelmiä, joilla Marja työskentelee, käytetään hyvin monenlaisiin tarpeisiin. BBAT lisää itsetuntemusta ja auttaa omaksumaan ergonomisempia työtapoja. BBAT:llä hoidetaan masennusta, ahdistuneisuutta, paniikkihäiriöitä, stressiä, unettomuutta, uupumusta, tuki- ja liikuntaelinvaivoja, (vaikeahoitoisia) kipuja, suolistovaivoja, neurologisia sairauksia, syömishäiriöitä, päihdeongelmia sekä skitsofreniaa. Sovellettua rentoutta käytetään mm. stressin, pelkojen, paniikkihäiriöiden, päänsäryn, migreenin, tinnituksen, epilepsian ja suolistosairauksien hoidossa. Kaikki menetelmät soveltuvat sekä yksilö- että ryhmätyöskentelyyn.

Keskeistä Marjan työskentelyssä on voimavarasuuntautuneisuus. Lähdemme yhdessä "kulkemaan asiakkaan polkua" etsien - tunnistaen, asiakkaan voimavaroja, jotka ovat usein jo olemassa, mutta odottavat löytäjäänsä.

Tervetuloa mukaan!