Henna Kekkonen

Auktorisoitu Seksuaalineuvoja SSS, Erityistason Seksuaaliterapeutti NACS


Henna on perusammatiltaan toimintaterapeutti ja kuntoutuksen ammattilainen. Henna on työskennellyt työuransa toimintaterapeuttina neurologisten asiakkaiden parissa ja siksi varsinkin sairastumisen ja vammautumisen vaikutukset seksuaalisuuteen ovat Hennan vahvuuksia myös seksuaaliterapeuttina. Sairastuminen on aina kriisi, joka vaikuttaa kokonaisuutena minäkuvaamme, vuorovaikutukseemme ja ihmissuhteisiimme. Sen äärelle pysähtyminen voi vaatia joskus rinnalla kulkijaa. 

Hennan lähestymistapoihin seksuaaliterapeuttina kuuluu vahvasti voimavarakeskeisyys. Ratkaisukeskeisyys ja dialogisuus ohjaavat asiakasta itseään löytämään omia työkaluja arkeen ja haasteiden äärelle ja suuntana on nimenomaan positiivisuuden ja voimavarojen löytyminen arkeen. Terapiassa ei etsitä syyllisiä vaan ratkaisuja tilanteisiin. Tämä on hyvin vahvasti ohjaava viitekehys myös pariterapiassa työskenneltäessä.

Terapeuttina Henna haluaa olla vahvasti läsnäoleva ja monesta eri näkökulmasta katsova terapeutti. Seksuaalisuuden monimuotoisuus ja erilaiset sukupuoli- ja identeettihaasteet ovat kaikki sallittuja ja normaaleja Hennan arvomaailmassa. Terapiaan ei kuulu tuomitseminen eikä asiakkaan ratkaisujen arvottaminen. 

Henna on käytettävissä koulutuksiin ja luentoihin liittyen seksuaalisuuden kohtaamiseen varsinkin hoito- ja kuntoutustyössä. Ammattilaisten konsultaatio ja koulutus on hyvin lähellä Hennan sydäntä.