top of page
Hennahirvonen.png

Henna Hirvonen

Toimintaterapeutti AMK
Master of Science, Major in Occupational Therapy

Varaa aika puhelimitse 041 3148715 tai henna.hirvonen@silmuke.fi

"Hennalla on pitkä työkokemus neurologisten ja ikääntyneiden asiakkaiden kanssa työskentelystä. Osaamista asiakkaan toimintakyvyn arvioinnista ja terapiatyöstä Henna on kartuttanut kotihoidossa, arviointi- ja kuntoutusyksiköissä sekä erikoissairaanhoidon poliklinikoilla työskentelyn kautta. Koulutusten avulla Henna on edelleen syventänyt neurologisen toimintaterapian osaamista yläraajan kuntoutuksesta, toiminnan ohjauksen vahvistamisesta sekä musiikin ja liikkeen käytöstä asiakkaan toimintakyvyn tukemiseksi. Lisäksi Hennalla on kansainvälinen Master of Science tutkinnon, jonka kautta hänellä on lisäosaamista mm. näyttöön perustuvan työotteen tueksi. Silmukkeessa Henna tarjoaa toimintaterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä vakuutusyhtiöiden, kaupunkien ja kuntien kustantamana.

Toimintaterapiajakson alussa Hennalle on tärkeintä luoda kokonaisvaltainen ymmärrys asiakkaan arkitoimintoihin osallistumisesta sekä siihen liittyvistä muutoksen tarpeista. Kun asiakkaan tavoitteet sekä niiden saavuttamista mahdollistavat ja vaikeuttavat tekijät on saatu huolellisesti kartoitettua, hyödyntää Henna terapiatyössään taitojen ja arkitoimintojen tekemisen harjoittelua, toimintaympäristön muokkausta, apuvälineiden käytön harjoittelua sekä lähipiirin ja tukiverkoston ohjausta.

Henna työskentelee ensisijaisesti suomen kielellä mutta myös ruotsin ja englannin kielellä työskentely ovat mahdollista. Henna tarjoaa toimintaterapiaa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Vantaa, Espoo ja Sipoo."

bottom of page