top of page
Annika Rima-Osmala.jpg

Annika Rima-Osmala

Psykoterapeutti, erityistason perheterapeutti

Työtapani on empaattinen, kuunteleva, integroiva; tavoitteena yhteinen, turvallinen tutkimisen ja pohdinnan tila, jossa on mahdollista puhua ja tarkastella vaikeitakin tunteita, asioita ja kokemuksia. Tila, joka mahdollistaa muutoksen ja vaihtoehtoiset toiminta-ja ajattelumallit. Työssäni yhdistän skeematerapian, systeemisen perheterapian ja tietoisen läsnäolon elementtejä.

 

Koulutukseltani olen:

-Psykiatrian erikoissairaanhoitaja 

-Erityistason perheterapeutti

-Yksilöterapeutti (perheterapeuttinen integroiva yksilöpsykoterapia)

-Psykoterapeutti/ (Valvira, Kela pätevyys)

 

Työkokemusta minulla on 30 v. ajalta somaattisesta ja psykiatrisesta hoitotyöstä sekä terapeuttisesta työstä yksilöiden, parien ja perheiden parista. Lisäksi DKT- ryhmänohjaaja koulutus, ryhmien ohjausta sekä hoitotyön työnohjausta.

 

Kohderyhmänä aikuiset, ammatilliset kiinnostuksen kohteet ja osaamisalueet:

-tunne-elämän vaikeudet, vuorovaikutussuhteisiin liittyvät ongelmat/haasteet

-pari-ja perhesuhteiden muuttuvat tilanteet, vanhemmuuden haasteet, kumppanuuden ongelmat

-työssäjaksaminen, uupumusoireet

-ahdistus-masennus

-elämänkriisit/muutokset, seniori vaiheen haasteet

-kaksisuuntainen mielialahäiriö

 

Työtapani on lyhytterapeuttinen, tarvittaessa pidempikestoinen terapia. Myös turvallisessa etätapaamisissa.

Elämän ennalta-arvaamattomuus voi joskus haavoittaa, älä jää yksin vaikeiden ajatusten kanssa! 

bottom of page