Anita Puustell

Psyko- ja Perheterapeutti


Anita on lastentarhanopettaja, viitekehykseltään psykodynaaminen perhe - ja psykoterapeutti (nuorten, aikuisten ja perheiden terapiapätevyys , Valvira ja Kela), työnohjaaja, NLP practioner. 

Lisäksi hän on suorittanut ratkaisukeskeisen tutkinnon, lastensuojelulasten psykiatrisen koulutuksen , DDP – terapiaan ja mentalisaatioon perustuvaa hoitoa.

Anitan pitkä työhistoria on ollut yrittäjänä lastensuojelun parissa , jossa toimiessaan hänen toiminta-ajatus pohjautui kokonaisvaltaiseen bio-psyko-sosiaaliseen ihmiskäsitykseen. Olemme saaneet sattumanvaraisen geeniperimän, johon vaikuttaa meidän peritty temperamentti ja toimintaamme säätelee ympäristö, missä olemme eläneet. Tätä kokonaisuutta ymmärtäen voimme löytää keinoja elämänlaadun parantamiseksi vuorovaikutuksen avulla.

Anitan vastaanotto on Mikkelissä, työnohjauksia hän tekee työpaikoilla useissa kunnissa.